Om

Bloggen är ideell, partipolitiskt oberoende och religiöst obunden.

Bloggens syfte är att reflektera nyheter och politik bl.a. utifrån ”tysta” och utsatta gruppers synpunkt, samt att främja att tysta människor får möjlighet att göra sig hörda. Bloggen välkomnar relevanta kommentarer och diskussioner oberoende av vilken politisk färg de har, men tillämpar vissa regler vid publicering.

Om mig som bloggar
På bloggen skriver jag mest om politik, men jag är politiskt obunden och jag tillhör ingen organisation. De reflektioner och åsikter som jag framför på bloggen är  helt och hållet mina egna. Jag är en politisk fritänkare som delar värderingar med socialliberalismen (Rawls), den gröna rörelsen och internationalismen.

Privat är mina främsta intressen naturvetenskap, historia, musik och djur. Jag älskar katter.

Tack för titten!

Kontakta De Tystas Röst

Annonser
%d bloggare gillar detta: