Kampen mot rasismen

"Du gamla, du fria"? - Jag gillar olika!

"Du gamla, du fria"? - Jag gillar olika!

(n.b. Vissa läsare kan uppfatta denna artikel som magstark, men det är både min rättighet och skyldighet att skriva den med tanke på det politiska läget i Sverige.)

I skrivande stund är det fortfarande oklart om Sverigedemokraterna får en vågmästarroll. Men ur en synvinkel är skadan redan skedd – det är ett faktum att vi nu har ett främlingsfientligt parti i Sveriges Riksdag.

Det är inte enbart Sverigedemokraternas förtjänst att de nu valts in; en del bidragande orsaker finns att finna i den politik som förts i Sverige de senaste fyra åren.

Sverigedemokraternas väg till makten

Jag är helt och totalt övertygad om att varken Alliansen eller de Rödgröna önskade att Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen. Men nu är vi där, och jag anser att de båda blocken har en viss skuld i det hela.

Fredrik Reinfeldt och Alliansen har i sin retorik och politik skapat en stor spricka som går tvärs igenom Sverige. Detta retoriska arbete påbörjades redan i valrörelsen 2006 och har fortgått sedan dess. Reinfeldt (m.fl.) introducerade ett ”Vi och dem”-tänkande när han talade om ”de som arbetar” och ”de som inte arbetar”. Detta ”Vi och dem”-resonemang har de senaste fyra åren realiserats i politiken, och förfinats ytterligare när man hävdade att valet 2010 handlade om en ”arbetslinje” mot en ”bidragslinje”.

Alliansen ställde med detta resonemang grupper mot varandra – och jag är övertygad om att detta var en medveten strategi i syfte att intala väljare att deras skatter gick till att försörja ”de som inte vill arbeta.” I mina ögon och öron var detta ganska uppenbart.

Denna Alliansretorik avslöjar ett oerhört förenklat (och gravt missvisande) synsätt på människor, men icke desto mindre har denna retorik varit framgångsrik. Jag är övertygad om att detta ”Vi och dem”-resonemang i viss mån har bäddat för Sverigedemokraternas intåg i riksdagen.

En annan orsak finns att finna i den något splittrade vänster- och arbetarrörelsen; här har Sverigedemokraterna funnit en grogrund hos desillusionerade traditionella vänsterväljare. De utgörs av de löntagare som inte bara vill ha mer i plånboken på bekostnad av välfärden, utan också vill ha ett enkelt och snabbt svar på vad som är fel i Sverige. Svaret som har erbjudits av Sverigedemokraterna är ”invandrarna”.

En annan betydande grupp som utkristalliserats som SD-anhängare är lågavlönade, arbetslösa och sjuka som upplever att varken Alliansen eller de Rödgröna kan eller vill göra något åt deras situation.

I vilket fall som helst så är resultatet sorgligt.

Sverige sällar sig nu till den europeiska traditionen med främlingsfientliga partier i det demokratiska ”finrummet”;

Sverigedemokraterna hotar integrationen

Det största hotet mot ”integrationen” i Sverige är ironiskt nog Sverigedemokraterna själva. Fingerpekning, stigmatiserande och ett förenklat och förvrängt synsätt kommer bara att öka segregationen – det är jag helt övertygad om.

 • När invandrare jobbar, hör man argumentet ”de stjäl våra jobb.”
 • När invandrare inte jobbar, hör man argumentet ”de vill inte jobba”.
 • När invandrare ”samlas” i förorter, klagar man på segregationen.
 • Och när man försöker bryta denna segregation genom att få fler områden eller kommuner att dra sitt strå till stacken, så gör man motstånd.

Jag kommer osökt att tänka på begreppet ”NIMBY” (eng. ”Not In My Back Yard”, sv. ”Inte på min bakgård”); man ökar alltså med dessa resonemang segregationen – det som man säger sig vilja motverka.

Nå, hur vill man då ha det? Ett totalt invandringsstopp? Segregation? Deportation?

Jag vet vad jag vill ha – jag vill ha ett mångkulturellt, tolerant och modernt samhälle – inte ett nostalgiskt vurmande för ett homogent 50-tals-Sverige som aldrig funnits.

Ett historiskt perspektiv

Nationsgränser är bara linjer på papper i våra kartböcker. Nationalstaten är ett historiskt förhållandevis nytt påfund som inte säger särskilt mycket om de folkgrupper som ryms inom staten. Och ”folkgrupper” är en historisk förenkling för att skapa ordning i kaos genom att gruppera människor efter deras kultur och språk.

Men folkgrupper är inte homogena! Germaner, franker, judar eller araber kan inte strikt definieras varken kulturellt eller språkligt. Alla folkgrupper har kontinuerligt genom historien blandats med andra folkgrupper, och på detta sätt har nya kulturer och nya språk uppstått, till glädje för oss alla. Det är så mänskligheten har förts framåt.

Och, när allt kommer omkring, så är vi alla invandrare!

Den främlingsfientliga traditionen

Sverigedemokraterna sällar sig också till en främlingsfientlig tradition – att börja med att utmåla en grupp som det huvudsakliga hotet. I det svenska fallet (och ofta i det europeiska) så är det muslimerna som får utgöra ”hotet” och ”fienden”. När denna grupp stigmatiserats tillräckligt, så kommer man inte att dra sig för att peka ut andra grupper – det kommer att komma som ett brev på posten.

Nazisterna – med Hitler i spetsen – började med att rikta in hela sitt förakt och hat mot judarna. Antisemitismen fick en ny grogrund i Europa redan efter första världskriget, men kunde utnyttjas av nazister och fascister till fullo efter den ekonomiska depressionen på 30-talet.

Hitler ställde i sin bok ”Mein Kampf (1925) främst ”ariern” mot ”juden”, och försökte sedan med sin retorik och politik hierarkiskt dela in mänskligheten i olika värdefulla ”raser” och ”grupper”. Detta drogs till sin spets med begreppen ”Övermänniska” (ty. ”Übermensch”) och ”Undermänniska” (ty. ”Untermensch”) (”Übermensch” var ursprungligen ett begrepp från Friedrich Nietzsches ”Så talade Zarathustra”, men förvrängdes och utnyttjades av nazisterna). Jämför gärna med de svenska begreppen ”de närande” och ”de tärande”, eller varför inte ”de som arbetar” och ”de som inte arbetar” – det retoriska avståndet är tyvärr inte särskilt stort;

För hur kan alliansen förespråka tolerans, samtidigt som de skapat en kultur som misstänkliggör utsatta människor? Och vad har Socialdemokraterna för trovärdighet – som ju för bara några år sen bedrev en etnisk häxjakt på apatiska barn?
– Martin Ezpeleta: ”Var arga – men inte bara på SD” (Aftonbladet)

Nazisterna började med judarna. Till de ”icke önskvärda” – ”undermänniskorna” – lades sedan bl.a. romer (zigenare), handikappade, sjuka, homosexuella, slaver, polacker, kommunister och andra oliktänkande (se ”Förintelsen”). Deportationerna, dödsskjutningarna, koncentrations- och dödslägren blev de yttersta exemplen på den slutgiltiga segregationen.

Vi vet hur det gick – det började med judarna, men det slutade inte med dem.

Muslimerna är vår tids judar.

Och förföljelse av romer sker redan i Italien, Ungern, Rumänien och Frankrike.

Låt oss lära av historien!

”De som inte kan minnas det förflutna är dömda att upprepa det.”

(eng.) ”Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.”
George Santayana, The Life of Reason (1905-1906)

”När dåliga människor slår sig ihop, så måste de goda bilda nätverk; annars kommer de att falla en efter en, ett oömkat offer i en skamlös kamp.”

(eng.) ”When bad men combine, the good must associate; else they will fall one by one, an unpitied sacrifice in a contemptible struggle.”
Edmund Burke, Thoughts on the Cause of Present Discontents (1770)

Okunnighet föder rädsla.
Rädsla föder främlingsfientlighet.
Främlingsfientlighet föder rasism.
Rasism föder fascism.
Fascism föder nazism.

Låt oss lära av historien!
Kampen mot rasismen har börjat på allvar.
Stoppa rasismen, stoppa fascismen och stoppa nazismen!
I riksdagen, i politiken, i vardagen, på arbetsplatserna, i skolan och vid frukostborden.

De Tystas Röst
22:e september 2010

Kommentera och diskutera gärna denna artikel!Referenser:

Rekommenderat:

Om kampanjen ”Vi gillar olika”:

Media om Sverigedemokraterna just nu:

Media om valet i övrigt:

Om De Tystas Röst
De Tystas Röst - Politisk Reflektion & Opinion.

15 Responses to Kampen mot rasismen

 1. Oskar says:

  Fel i det där med det förflutna. Historien skrivs av vinnarna och därmed kan aldrig någon lära sig av den eftersom allt är bara lögn.

  • Hej Oskar, och tack för din kommentar!
   Jag håller definitivt inte med dig. I vissa fall skrivs i viss mån den första historien av ”vinnarna”, men denna utmanas förr eller senare av andra historieskrivare. Jag anser definitivt att vi kan lära av historien. ”Ett folk utan historia är som en man utan minne” har någon klokt sagt.

 2. Sune says:

  Märklig logik. Det finns runt 40 miljoner flyktingar i världen. SD är det enda parti som säger att vi kan inte ta in alla dessa till Sverige. Då beskylls de för att vara ”rasister”.
  Det verkar som att man tar till ordet ”rasist” i brist på argument i sakfrågan.

  Vill Ni ta in 40 miljoner flyktingar?

  • Hej Sune, och tack för din kommentar!
   Du talar om logik. Du frågar också mig/oss samtidigt ”Vill Ni ta in 40 miljoner flyktingar?”. Detta är ett s.k. falskt dilemma (du framställer endast två alternativ, när det i verkligheten finns fler – se t.ex. False dilemma). Mitt svar är naturligtvis nej – det vore befängt att hävda att Sverige skulle ta emot 40 miljoner flyktingar. Men detta gör mig inte till Sverigedemokrat.

   Angående SD, främlingsfientlighet och rasism:
   Jag sträcker mig inte så långt att jag kallar alla Sverigedemokrater för rasister. Men efter att ha läst SD:s program, läst diverse tidningsartiklar och hört diverse utspel i media, så anser jag att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt och nationalistiskt parti. Sverigedemokraterna är för nationalkonservatism och mot mångkultur.

 3. Expert says:

  Mer ”Historia”. Efter ryska revolutionen började judar flytta från Ryssland till Palestina, men muslimerna tolererade inte invandrare. På 30-talet började de samarbeta med nazisterna för att göra sina respektive områden fria från judar.

  Så kommunister, nazister och muslimer har en sak gemensam: De hatar judar.

  • Hej, Expert, och tack för din kommentar!
   Historiskt har du delvis rätt, men historien om Palestina är lite mer komplicerad än så (för komplicerad för att avhandlas här). Den judiska inflyttningen (från bl.a. Ryssland) till Palestina började redan innan den ryska revolutionen. För den historiskt intresserade hänvisar jag till ”Pogrom” (eng. ”Pogrom (anti-judiska i Ryssland)”, ”Pogrom (i allmänhet)”) och ”Sionism” (eng. ”Zionismens historia”) och ”Israels historia”, särskilt avsnitten ”Den sionistiska rörelsen” och ”Staten utropas”) på Wikipedia och/eller till historieböcker. Historien om Palestina och Israel är lång och svår, och det ömsesidiga hatet mellan muslimer och judar har sin grund i både 1900-tals- och nutidshistoria.

 4. Nu har jag stulit av dig igen :)
  ”Kaj om Sverigedemokraterna, rasism och främlingsfientlighet” på
  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1732&blogg=46111

  /Eva

 5. Anonym says:

  Tycker att det ar en trakig utveckling vi ser i Sverige! Tror att ett ytterligare negativt samhallsklimat gentemot invandrare kommer leda till att fler hogutbildade invandrare flyttar vidare till andra mer invandrarvanliga och kloka marknadsekonimer som Australien, Kanada och USA. Dessa lander kommer nog inom en snar framtid fa ett brain gain tillskott av folk som lamnar Europa pga ngt sa forkastligt och efterblivet som rasism. Det ar trakigt att det alltid tar sa lang tid for Europa att lara av historien, och att ett pa pappret sa progressivt land som Sverige egentligen kanske ar ganska efterblivet nar det galler synen pa manniskor fran andra delar av varlden.

  • Anonym, jag håller med dig fullständigt. När man börjar se på människor som en ”belastning” istället för en ”tillgång”, då bör man börja fundera på sin människosyn anser jag.

  • Anonym says:

   @ De Tystat Rost: Jo, det var en av huvudanledningarna till varfor jag lamnade Sverige for ett par ar sedan….efter att ha vuxit upp dar och bott dar i manga ar. Man fick sallan kanna sig som hemma..det spelade liksom ingen roll hur skotsam och vardefull man var. Man fick alltid hora till vilken belastning vi invandrare var, for vi var och skulle for alltid forbli invandrare/icke svenskar. T o m massmedia som manga svenskar (inkl SD sympasitorer) tycker ar alldeles for daliga pa att rapportera om invandrarbrottslighet upplevde jag som valdigt ‘biased’ och invandrarkritiskt. Sedan fick man ju ocksa bevis for att aven rattssystemet tydligen domer invandrare hardare (avslojades av ett antal rattsrapporter), bostadsdiskriminering etc. Listan kan goras lang. Trots att manga invandrare genomlever allt detta pa daglig basis, finns det tydligen fortfarande manniskor i Sverige som tycker att man ska ta annu hardare tag mot dem. Jag tror att manga invandrare med potential och nagorlunda hog utbildning har fatt sig en funderare i och med utvecklingen i landet om huruvuda det ar vart att stanna i Sverige eller inte. Vet iallafall med sakerhet att man ropar efter arbetskraft pa den har sidan av Atlanten och alla far snabbt kanna sig som hemma och vara avspanda.

 6. gracie says:

  När man läser några inlägg här ,finns de bara en sak att säga och det är att okunskap dödar mer än cancern.Det är sorgligt att i världen finn just nu ett fruktansvärt hat och ondska som härjar som bara kan sluta på ett sätt.våld och mera våld, folk i mina ögon är ganska morbida, törstiga efter blod eller att göra livet på jorden mer spännande utan att tänka på konkvenserna. I sverige har alltid funnits en dold rasism,det är först nu som någon kan träda fram och presentera lagligt deras känslor och rädsla.Om 4 år tror jag att sd tar kommandot i Sverige, då blir ett land inte längre värt att bo i och låta sina barn växa i. så jag tror att många kommer att lämna. Då får svenskarna tillbaka sin lilla bit av planeten som de tog när Sverige blev ett litet land.men som jag sa i början mycket okunnighet råder bland folk som tror
  att en svensk frö föddes från marken och alla blev riktigt svenskar, men alla som har läst vet att de kom från alla hörn i världen. Det kommer en mycket svår tid, det känns i luften,högra och nazistiska vindar blåser nu i Sverige. det värsta ? våra barn, vilka vill att barnen växer upp i ett sådan samhälle?

 7. gracie says:

  hej anonym, en gång för 35 år sedan fick jag lämna mitt land med två små barn, av politiska skäl,idag så många år efteråt tvingas jag att söka en ny fristad någon annanstans, skillnaden idag är att mina barn är 35 och 38 år, de är uppväxta här, idag kan jag inte ta de med mig, idag är de andra generations invandrare och undrar vilket stämpel mina 6 barnbarn kommer att få, de är så bl0nda de kan vara, halvsvenska halvutländska. idag är jag ledsen för folk inte lär sig något. låter deras hat växa dag för dag och slåss mot vad?

 8. Pingback: Från de tystas röst « skvitts

 9. Pingback: Välfärden, pensionerna och borgerskapet « skvitts

Lämna ett svar till Sune Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: