©

Information på Svenska
Information in English

Upphovsrätt
Namn, Logo & Texter © 2010-2011 De Tystas Röst, om inget annat anges. Citeringar, utdrag och länkningar är naturligtvis tillåtet. Vid upphovsrättsliga frågor, vänligen kontakta bloggägaren här.

Bilder
Bilder som förekommer är godkända att användas av upphovsrättsinnehavaren, licensierade med Creative Commons, GFDL el. liknande, public domain eller faller under Fair use. Logobakgrund ursprungligen från Stefan Wernli & Till Niermann (Creative Commons).

 

Copyright
Name, Logo & Texts © 2010-2011 De Tystas Röst, unless specified otherwise. Quotations, excerpts and linkings are naturally allowed. For questions related to copyright, please contact the blog owner here.

Images
Images in articles are approved to be used by the copyright holder, licensed with Creative Commons, GFDL or similar, public domain or considered as Fair use. The logo background is an adaption of photos by Stefan Wernli & Till Niermann (Creative Commons).

Annonser
%d bloggare gillar detta: